Regulamin sklepu www.maszynymetal.pl
 

Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.maszynymetal.pl jest firma:
MASZYNY-METAL Dominik Kęsik z siedzibą gminie Chynów, Barcice Rososkie 3 NIP 7971900566


I

Składanie zamówień.

 

1. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu maszyny-metal.pl jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeks Cywilnego. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Charakter wiążący (na potrzeby zawarcia konkretnej umowy) zyskują one z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, co zostaje potwierdzone drogę e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

 

 

2. W celu dokonania zamówienia jednego lub więcej dostępnych produktów w sklepie internetowym należy zarejestrować się podając swoje dane niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący Państwa produkt do swojego koszyka. Zakładanie konta w sklepie – rejestracja jest bezpłatna. Istnieje również możliwość dokonania zakupu "bez rejestracji", podając jedynie dane niezbędne do realizacji jednorazowego zakupu. Prawidłowe złożenie zamówienia zostanie automatycznie potwierdzone wysłaniem wiadomości na podany adres e-mail. Zamówienia można składać 24 godz. na dobę, przez wszystkie dni w roku.

3. Zamówienia można składać również drogą telefoniczną w godzinach pracy biura:
od poniedziałku do - piątku 8.00 - 16.00, w sobotę 8.00 - 14.00


4. Każde poprawnie wypełnione zamówienie jest weryfikowane od 1 do 2 dni roboczych od momentu jego złożenia. Weryfikacja ta jest konieczna i przeprowadzana telefonicznie lub poprzez mail.

5. W przypadku konieczności weryfikacji telefonicznej i braku możliwości skontaktowania się z zamawiającym, okres weryfikacji zostaje przedłużony o następne 2 dni robocze, w przypadku dalszych problemów z kontaktem, po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia i nie uzyskaniu kontaktu telefonicznego, zamówienie zostanie anulowane i zakupione produkty zostaną wystawione do sprzedaży.

6. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w przypadku pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji. Korekty zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do wysyłki. Późniejsze zmiany będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienia.

7. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza, jego niekompletności lub niepomyślnie przeprowadzonej weryfikacji telefonicznej.
 


II

Warunki dostawy1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili w magazynie realizowane są w ciągi jednego dnia roboczego. Przesyłka do odbiorcy dociera zwykle następnego dnia od dnia wysyłki. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-7 dni roboczych. O precyzyjny czas realizacji zamówienia zawsze można zapytać sprzedawcę, telefonicznie lub mailem. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski.

2. Towar zamówiony i potwierdzony podczas weryfikacji może być dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

3. Zamówione produkty doręczane są firmą kurierską DPD lub POCZTEX. Każdy zamówiony towar jest wysyłany w opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

4. Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 200 ponosi sklep. Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 200 zł brutto koszt przesyłki ponosi odbiorca (Zamawiający), koszt jest widoczny w trakcie zatwierdzania zamówienia. Opłata doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo. Koszty przesyłek wielkogabarytowych lub wysyłka zamówienia poza granice polski będą uzgadnianie z zamawiającym w czasie weryfikacji zamówienia.
5. Jeśli przedsiębiorca wyśle towar, a konsument go nie odbierze, przedsiębiorca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Konsument może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy (art. 471 Kodeksu cywilnego).
 


III

Warunki płatności
 


1. Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden ze sposobów płatności:

1. "ZA POBRANIEM" czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera DPD dostarczającego przesyłkę koszt 18,00 zł.

2. "PRZEDPATA NA KONTO" czyli klient po otrzymaniu informacji o dostępności produktu wpłaca na rachunek bankowy nr: 28 1750 0012 0000 0000 3578 5809 kwotę za towar. Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto firmy MASZYNY-METAL

Koszt DPD – 15,00 zł. , POCZTEX – 11.00 ZŁ.


3. "GOTÓWKA PRZY ODBIORZE OSOBISTYM" czyli płatność w momencie odbioru zamówionego towaru w sklepie. Sklep mieści się pod adresem Barcice Rososkie 3, 05-650 Chynów

4. "PŁATNOŚĆ ONLINE - PRZELEWY24" czyli płatność przez internet za pośrednictem systemu Przelewy24 od razu po dokonania zamówienia.
 

IV

Ceny produktów.
 


1. Ceny zamieszczone w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do każdego zakupu wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT.

 

V

Jakość produktów i gwarancja.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.maszynymetal.pl są oryginalne,

i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia usterki zakupionego towaru należy kontaktować się z biurem MASZYNY METAL.

3. Do zgłoszenia reklamacji niezbędny jest dokument zakupu - faktura VAT.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


 

VI

Odbiór zamówienia wysłanego na odległość.
 

1. Odbierając zamówione produkty, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych mogących nastąpić podczas transportu przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia lub rozpakować w obecności kuriera.

2. Jak należy postępować, gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia? W sytuacji gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia, konsument powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Następnie konsument powinien skierować do przewoźnika reklamację. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ww. ustawy, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.
Niemniej jednak swoje roszczenia konsument ma prawo kierować również do sprzedawcy: z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (art. 471 i n.). Jeżeli towar został uszkodzony podczas przesyłki, sprzedawca może wystąpić następnie z roszczeniami regresowymi wobec odpowiedzialnych podmiotów trzecich, tj. przewoźnika. Zgodnie bowiem z art. 65 ustawy Prawo przewozowe przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki (ust. 1). Przewoźnik nie ponosi jednak odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku (ust. 2)


 

VII

Odstąpienie od umowy
 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta” konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Art. 34. ust. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie Poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art.21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. ust.2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie pisemnej drogą pocztową lub w formie elektronicznej wysyłając zeskanowany wypełniony dokument na adres naszej poczty elektronicznej maszynymetal3@gmail.com . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep internetowy maszynymetal.pl zrealizował jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3. Firma MASZYNY-METAL Dominik Kęsik sklep internetowy maszynymetal.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotu do konsumenta (jeśli takowy był naliczony). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Wybór innego sposobu zwrotu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy maszynymetal.pl, sklep internetowy maszynymetal.pl nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep internetowy maszynymetal.pl zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy zamówionych z powrotem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do sklepu internetowego maszynymetal.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep internetowy
maszynymetal.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy w takim stanie, w jakim zostały zakupiony wraz z kserokopią lub oryginałem dowodu zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


5. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

5. A - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5. B - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5. C - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

5. D - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. E - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. F - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. G - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5. H - zawartej w drodze aukcji publicznej;


 

 

VIII

Reklamacje z tytułu rękojmi
 


1. Reklamację na wady przedmiotu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego o rękojmi można złożyć sprzedawcy internetowemu, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta” jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, zażądać wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Sklep internetowy maszynymetal.pl ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań reklamacyjnych. Zgodnie z ustawą po tym terminie uważa się, że sklep internetowy maszynymetal.pl żądanie uznał za zasadne.

3. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu, co nie oznacza, że konsument musi pokazać sprzedawcy fakturę, wystarczy że przedstawi jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


5. Gwarancja, którą są objęte niektóre towary w sklepie, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku produktu na który producent udzielił gwarancji Klient może reklamować produkt posiadający wady.
 

IX

Ochrona danych osobowych.
 


Firma MASZYNY-METAL Dominik Kęsik - właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądaniu o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane tylko i wyłącznie w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne mogą być wykorzystane również do prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów sklepu www.maszynymetal.pl. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane osobom trzecim. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

X

Odpowiedzialność sprzedawcy.
 


Odpowiedzialność za działanie sklepu www.maszynymetal.pl ponosi firma:
MASZYNY-METAL Dominik Kęsik 
Barcice Rososkie 3, 05-650 Chynów
Tel.536 271 666 , NIP 7971900566 REG 141412489
 

Wszelkie zamieszczone znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone w witrynie internetowej sklepu MASZYNY-METAL mają jedynie charakter informacyjny, w razie jakichkolwiek niepewności należy skontaktować się z obsługą sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U.Nr 22 poz.271 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z dnia 24.06.2014r.)